Birimler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Muhittin BÖCEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

ASAT Genel Müdürlüğü Av.İbrahim KURT (ASAT Genel Müdürü)
Başkan Danışmanları
Başdanışman Av. Cansel TUNCER (Başdanışman)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Ferhan ARIKAN (Teftiş Kurulu Başkanı)
İç Denetim Birimi Başkanlığı Sabri AKTAŞ (İç Denetim Birimi Başkanı)
Özel Kalem Müdürlüğü Gamze SÜRÜOĞLU KIYMAZ (Özel Kalem Müdür V.)
Protokol Şube Müdürlüğü Ali ERGİN (Şube Müdür V.)
Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü Seyfi ALBAYRAK (Şube Müdürü)

Genel Sekreter

Mustafa GÜRBÜZ

Genel Sekreter V.

1.Hukuk Müşavirliği Av.İbrahim KURT (1.Hukuk Müşaviri)

Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)

Tuncay SARIHAN

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (Mali)

Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari-Sosyal)

Sanem ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı