Birimler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Muhittin BÖCEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

ASAT Genel Müdürlüğü Av.İbrahim KURT (ASAT Genel Müdürü)
Başkan Danışmanları
Baş Danışman Dr. Öğr. Üyesi Cem OĞUZ (Baş Danışman)
Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Mert BATU (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Y. Alper GÖKÇAY Şehir Plancısı (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Sevcan Serap BELOVACIKLI (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Osman AYIK (Başkan Danışmanı)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çetin ÖZCAN (Teftiş Kurulu Başkanı V.)
İç Denetim Birimi Başkanlığı Sabri AKTAŞ (İç Denetim Birimi Başkanı)
Özel Kalem Müdürlüğü Burcu AY (Özel Kalem Müdürü)
Protokol Şube Müdürlüğü Tunahan DERVİŞOĞLU (Şube Müdürü)
Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü Osman ARI (Şube Müdürü)

Genel Sekreter

Av. Cansel TUNCER

Genel Sekreter

1.Hukuk Müşavirliği Av.İbrahim KURT (1.Hukuk Müşaviri)

Genel Sekreter Yardımcılığı (Sosyal)

Mustafa GÜRBÜZ

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari)

Ramazan DEMİR

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)

Tuncay Sarıhan

Genel Sekreter Yardımcısı